سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالحسین عالم زاده – کارشناس ارشد مهندسی کیفیت شرکت مهندسی بازرگانی آلکا رَوش
رسول نورالسناء – دکترای آمار (کنترل کیفیت) استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و

چکیده:

مهندسی ارزش مجموعه ای از روش ها است که به ارزیابی مراحل مختلف در تولید محصول پرداخته و اثرات تغییرات در اجزاء هر یک از این مراحل را بر روی هزینه و عملکرد محصول مورد بررسی قرار می دهد تا از این طریق با ایجاد تغییراتی که در عین حفظ کیفیت و عملک رد انتظاری از محصول منجر به کاهش هزینه ها می گردند به افزایش ارزش افزوده در محصول دست یابد. بنابراین در مهندسی ارزش می بایست مطالعه سیستماتیک بر روی اثرات تغییرات در فاکتورها و اجزای مختلف محصول، مواد و فرآیند بر روی عملکرد و یا مشخصه های کیفی محصول صورت گیرد. این مطالعه سیستماتیک بر روی اثرات عوامل مختلف بر روی عملکرد محصول و بررسی امکان ایجاد تغییرات یا جایگزینی در این عوامل و اجزاء به منظور کاهش هزینه های محصول از طریق تکنیک طراحی آزمایشها قابل حصول می باشد. طراحی آزمایشها این امکان را می دهد که مطالعه اثرات تغییرات در عوامل و اجزاء مختلف محصول در کوتاه ترین زمان و هزینه ممکن انجام گرفته و اطلاعات معتبر و قابل اطمینان برای تصمیم گیری بدست آید. هدف از این مقاله معرفی تکنیک طراحی آزمایش ها و بررسی کاربرد این تکنیک در مراحل مختلف مهندسی ارزش و نتایج بکارگیری آن می باشد.