مقاله کاربرد طيف سنجي رامان در بررسي غيرمخرب پارامترهاي کيفي گوجه فرنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: کاربرد طيف سنجي رامان در بررسي غيرمخرب پارامترهاي کيفي گوجه فرنگي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طيف سنجي رامان
مقاله گوجه فرنگي
مقاله ارزيابي غير مخرب
مقاله عامل هاي کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي هشجين تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: ملک فر رسول
جناب آقای / سرکار خانم: قباديان برات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روشهاي غير مخرب در کشاورزي از اين جهت حايز اهميت مي باشد که محصول مورد بررسي به چرخه عرضه و مصرف برگشته و نيز مشکلات نمونه گيري روشهاي مخرب را ندارند. بنابراين مهمترين مساله در کيفيت سنجي روي خط (on/in line) در مقياس صنعتي اين است که نبايد هيچ گونه آسيبي به ميوه جات و سبزيجات وارد شود. کوچکترين آسيب چه مشهود و چه غيرمشهود، باعث بوجود آمدن مشکلاتي در فرآوري، انبارداري و يا گسترش بيماري خواهد شد. در سالهاي اخير پردازش تصوير، روشهاي نوري مانند طيف بيني رامان،NMR  و NIR، انتشار صوت، روش فراصوت و غيره، در حال گسترش و توسعه مي باشد که هر کدام براي اندازه گيري پارامتر کيفي خاصي کاربرد دارند. براي درجه بندي ميوه ها روشهاي مختلفي بکار برده مي شود که اغلب آنها مخرب و يا کند مي باشند ولي اندازه گيري سريع، غير مخرب و دقيق عامل هاي کيفي ميوه ها از جمله ميوه گوجه فرنگي نظير ميزان مواد جامد محلول،pH  و رنگ از اهميت بالايي برخوردار مي باشد. براي همين منظور از روش رامان براي اندازه گيري غيرمخرب اين خصوصيات در گوجه فرنگي استفاده شد. قندهاي موجود در گوجه فرنگي نيز در آزمايش HPLC بررسي شدند و طيف گيري از اين قندها توسط دستگاه رامان انجام شد. نتايج حاصل حاکي از اينست که طيف هاي بدست آمده از پراکندگي رامان مي توانند نوارهاي بسيار مهمي را بروز دهند. اين نوارها را مي توان به ارتعاش هاي V1،V2 و V3 کارتنوئيدهاي α-carotene و β-carotene نسبت داد که به دليل ارتعاشات کششي کربن – کربن ( C=CوC-C ) در زنجيره اصلي بوجود مي آيند و بيانگر رنگ ميوه مي باشند. همچنين با مقايسه طيف هاي قند خالص و طيف هاي گرفته شده از ميوه به صورت غيرمخرب مي توان اثر انگشت هاي طيفي مربوط به قندها را نيز در محدوده طيفي ۳۰۰۰ cm-1 و ۲۳۰۰ cm-1 کاوش نمود. بطور کلي مي توان طيف سنجي رامان را به عنوان روشي مطمئن، سريع و کارا در اندازه گيري عامل هاي کيفي ميوه ها اعم از خصوصيات داخلي (قند) و خارجي (رنگ) پيشنهاد نمود.