سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یگانه همتی –

چکیده:

بررسی های طیف سنجی پرتو گاما منبع مهمی از اطلاعات برای مطالعه خاک، رگولیت (سنگپوش) و ژئومورفولوژیکی می باشند . پرتوهای گاما ساطح شده از سطح زمین مرتبط با کانی شناسی اولیه و ژئوشیمی سنگ بستر و مواد هوازده می باشند. هوازدگی، توزیع و غلظت رادیوالمانهای حاصل از منبع سنگ بستر اصلی را تغییر می دهد. با پی بردن به پاسخ رادیو المانی سنگ بسترو مواد هوازده، داده های پرتوگاما می توانند اطلاعات مفیدی درباره فرایندهای ژئومورفیک و ویژگی های خاک – رگولیت شامل کانی شناسی، بافت و نوع هوازدگی آنها فراهم کنند. این اطلاعات به طور چشمگیری به فهم تاریخچه هوازدگی و ژئومورفیک یک ناحیه کمک می کنند.