سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

قاسم نعیمی – دانشگاه زنجان، گروه فیزیک
سیامک خادمی – دانشگاه زنجان، گروه فیزیک .
سعداله نصیری – دانشگاه زنجان، گروه فیزیک، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه، زنجان

چکیده:

در این مقاله گسترش عملگرهای کوانتمی در فضای فاز مورد بررسی قرار گرفته است . این عملگر های گسترش یافته اطلاعات مربـوط بـه ذره و تصویر آینه ای آن را در بر دارد . نشان داده شده که با معرفی قاعده متوسط گیری برای عملگرهای گسترش یافته نتایج مکانیک کوانتمی به درستی بدست می آید . این روش برای نوسانگر هارمونیک مورد بررسی قرار گرفته اند .