مقاله کاربرد عناصر ردياب غيرمتحرک Co و Th در بررسي سنگ هاي آتشفشاني دگرگون شده و هوازده: شواهدي از سنگ هاي کرتاسه منطقه سقز – پيرانشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۷۷ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: کاربرد عناصر ردياب غيرمتحرک Co و Th در بررسي سنگ هاي آتشفشاني دگرگون شده و هوازده: شواهدي از سنگ هاي کرتاسه منطقه سقز – پيرانشهر
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيرانشهر
مقاله تحرک عناصر
مقاله زون سنندج – سيرجان
مقاله سقز
مقاله سنگ هاي آتشفشاني کرتاسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترخاني محمدسالار
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي عابديني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: بهاروند ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ديرزماني است که برخي محققين به اين نتيجه رسيده اند که نمودارهاي TAS در رده بندي سنگ هاي آتشفشاني دگرسان، دگرگون و هوازده قابل اتکا نيستند و در نتيجه از عناصر جايگزين کم تحرک تر استفاده نموده اند. در همين راستا، در سال هاي اخير محققان بر اساس نتايج حاصل از مجموعه اي از نمونه هاي متعلق به جزاير قوسي ترشياري – عهد حاضر اقدام به معرفي نموداري جديد بر اساس عناصر غيرمتحرک Th و Co به جاي پتاسيم و سيليس نموده اند که براي رده بندي سنگ هاي دگرگون شده و هوازده مخصوصا در محيط کمان آتشفشاني بسيار مناسب است. کاربرد عناصر مختلف و به ويژه Th و Co در رده بندي سنگ هاي آتشفشاني کرتاسه در منطقه سقز– پيرانشهر که بخشي از زون سنندج – سيرجان مي باشد، در اين مقاله مورد بررسي قرارگرفته است. اين سنگ ها داراي ترکيب آندزيت بازالتي و آندزيت بوده و توسط توده هاي نفوذي ساب ولکانيک و واحدهاي آذرآواري هم ارز همراهي مي شوند. دگرگوني ضعيفي در حد رخساره شيست سبز و هوازدگي در کنار فرآيندهاي زمين ساختي، اين واحدها را تحت تاثير قرار داده است. در نتيجه در مطالعات پتروگرافي، کاني هاي ثانويه فراواني چون اپيدوت، کلريت، ترموليت، اکتينوليت، پرهنيت، پمپلئيت، اسفن، اکسيدهاي آهن، کلسيت و کوارتز ثانويه در کنار کاني هاي اوليه اي چون پلاژيوکلاز، هورنبلند، پيروکسن و اکسيدهاي آهن– تيتان مشاهده مي شوند. در مطالعات الکترون مايکروپروب، مشخص گرديد که ترکيب پلاژيوکلازها در نمونه ها همگن شده و اينک در حد آلبيت مي باشد، همچنين در زمينه برخي نمونه ها، فلدسپار پتاسيم، به مقدار بسيار جزيي تشکيل شده است.
سنگ هاي آتشفشاني کرتاسه در منطقه سقز– پيرانشهر، با توجه به نمودارهاي عنکبوتي بهنجار شده با بازالت ميان اقيانوسي (MORB) با دارا بودن آنومالي منفي Nb به محيط کمان آتشفشاني تعلق دارند. در روش هاي متداول رده بندي که از درصد اکسيدها يا ساير عناصر کمياب استفاده مي شود، به دليل پراکندگي، نمونه ها سرشت و ترکيب سنگ شناسي خاصي را نشان نمي دهند، در صورتي که در نمودار Th-Co، ترکيب شيميايي بازالت، آندزيت بازالتي و آندزيت با سرشت کالک آلکالن براي آن ها مشخص مي گردد . لذا به نظر مي رسد عناصر غيرمتحرک Th و Co مي توانند به عنوان ابزاري مناسب در تفکيک سرشت ماگمايي و نوع سنگ هاي تغيير يافته (هوازده و دگرگون شده) استفاده شوند.