مقاله کاربرد عناصر گروه پلاتين (PGE) در اکتشاف و ارزيابي اقتصادي در کانسارهاي کروميت كمربند افيوليتي سبزوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۹ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: کاربرد عناصر گروه پلاتين (PGE) در اکتشاف و ارزيابي اقتصادي در کانسارهاي کروميت كمربند افيوليتي سبزوار
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افيوليت
مقاله عناصر گروه پلاتين
مقاله کروميت
مقاله پتانسيل اقتصادي
مقاله سبزوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وطن پور حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خاك زاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: قادري مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كمربند افيوليتي سبزوار در شمال خاوري ايران و در شمال سبزوار واقع است. اين تحقيق براي نخستين بار در ايران با هدف اکتشافي در بخش باختري اين كمربند انجام شده است. مطالعه عناصر گروه پلاتين (PGE) در پي بردن به شرايط اوليه تشکيل و ارزيابي اقتصادي کانسارهاي کروميت بويژه در مجموعه هاي افيوليتي اهميت زيادي دارد. الگوي پراکندگيPGE  در برابر کندريت ها در کروميتيت هاي مرتبط با افيوليت ها داراي شيب منفي است و اين امر نشان مي دهد که کروميت در نخستين مراحل تبلور ماگما، عناصر سازگار گروه پلاتين را از ماگما جدا مي سازد. اين الگوها در كروميتيت هاي منطقه سبزوار، نشان دهنده ارتباط کامل اين سنگ ها با مجموعه هاي افيوليتي است. کانسارهايي که در آنها، نسبت عناصر ناسازگار به سازگار مانند Pd/Ir و Cu/Ni بالا باشد، از ماگمايي تفريق يافته تر حاصل ذوب بخشي با درصد کمتر، نتيجه شده اند. بنابراين، احتمال اقتصادي بودن آنها کمتر است. در کانسارهاي کروميتي غني از Al، اين نسبت ها بالاتر از نوع غني از Cr است. نسبتPd/Ir  در کانسارهاي کروميت مورد مطالعه به طور ميانگين، پايين (کمتر از ۱) و مشابه بسياري از کانسارهاي مهم افيوليتي جهان است. پايين بودن اين نسبت همراه با بالا بودن عدد کروم (Cr/Cr+Al>0.6) نويد حضور کانسارهاي کروميت با پتانسيل بالا و از درجه متالورژي را مي دهد. کروميت هاي منطقه مورد مطالعه از نظر عناصر کالکوفيل ترکيب يکسان ندارند. با استفاده از الگوي PGE مشخص شده است که پريدوتيت هاي منطقه گفت در بخش هاي بالايي بيشتر مشابه سنگ هاي فرابازي انباشتي پوسته اقيانوسي و در بخش هاي زيرين منطقه فرومد مشابه گوشته است.