سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پیام حسینی – داشنجوی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
حامد مفتخری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه صنعتی شریف
مجید دلکش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه صنعتی شریف
صادق قوامی – داشنجوی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پردازش تصویر امروزه بیشتر به موضوع پردازش تصویر دیجیتال گفته میشودکه شاخهای از دانش رایانه است که با پردازش سیگنال دیجیتال که نماینده تصاویر برداشته شده با دوربین دیجیتال است، سروکار دارد. با توجه به مشکلات عمده در مدل کردن عددی یک پدیده هیدرولیکی که ازجمله آنها میتوان به تغییر شرایط آزمایش در نمونه واقعی اشاره کرد، بکارگیری ابزاری در جهت مدل سازی نمونه واقعی را بیش از پیش ضروری میسازد. یکی از ابزارهای قدرتمند در جهت بررسی و مدل کردن یک پدیده واقعی، بکارگیری علم عکسبرداری و پردازش تصویر میباشد. در این مقاله به موضوع کاربرد عکاسی دیجیتال و تکنیک های پردازش تصاویر برای آزمایش های هیدرولیکی و هیدرودینامیکی پرداخته شده است.