سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عزیز همایونی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علو

چکیده:

غذای فراسودمند(عملگر)، غذایی است که علاوه بر ارزش تغذیهای دارای اثرات دارویی برای مصرفکننده باشد. غذاهای فراسودمند(عملگر)بخش عظیمی از بازار غذا را به خود اختصاص دادهاند که این بازار بویژه در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا بهسرعت در حال رشد است. در سال ۲۰۰۳ میلادی در حدود پنج میلیارد دلار از بازار غذاهای فراویژه، به غذاهای فراسودمند(عملگر) لبنی تعلق داشت. در اروپا محصولات پروبیوتیکی و پریبیوتیکی در حدود ۶۰ % از بازار غذاهای فراویژه را به خود اختصاص دادهاست. غذای سینبیوتیک، مصداق واقعی غذای فراویژه است که حاوی هر دو عامل پروبیوتیک و پریبیوتیک به صورت همزمان است. از طریق طراحی هدفمند غذاهای سینبیوتیک میتوان اثرات دارویی غذا را متوجه روده کوچک و یا روده بزرگ کرد. بدین صورت که غذای سینبیوتیک حاوی پروبیوتیک و پریبیوتیک، در روده کوچک نیز کارایی خواهد داشت. در حالی که غذای حاوی پریبیوتیک اغلب در روده بزرگ جمعیت باکتریهای پروبیوتیک را افزایش میدهد. انواع مختلفی از غذاهای فراویژه سینبیوتیکدر سراسر جهان تولید میشود. این غذاها شامل محصولات لبنی مثل کفیر، کومیس، بستنی و دسرهای منجمد، ماست، پنیر، شیرهای تخمیر شده با طعمهای مختلف، خامه ترش، شیر خشک، نوشیدنیهای بر پایه آبپنیر، محصولات گوشتی، آبمیوهها، ناتو، فراورده- های تخمیری با پایه غلات، شکلات، خیار شور، کلم ترش، فراوردههای تخمیری سویا، فراوردههای قنادی سینبیوتیک و غذایکودک میباشد. اثرات دارویی سینبیوتیکها نه تنها شامل اثرات پروبیوتیکها و پریبیوتیکهاست بلکه در مواردی به مراتب بیشتر از هر دوی آنها به تنهایی است.