سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جوانشیر عزیزی مبصر – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی معاضد – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید جلیلی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تغذیه آبخوان با فاضلاب شهری تصفیه شده دارای طیف گسترده ای از مسایل فنی و بهداشتی است که باید به دقت در این پروژه ها مورد ارزیابی قرار گیرند . این مقاله مروری است بر تغذیه مصنوعی و مدیریت آن با د رنظر قرار گر فتن جنبه های بهداشتی و قانونی بحث تغذیه مصنوعی با فاضلاب تصفیه شده شهری . در حال حاضر تردیدها یی در مورد خطرات احتمالی موجود در تغذیه مصنوعی با فاضلاب تصفیه شده شهری باعث ایجاد محدودیتهایی در گسترش استفاده از آن شده است، به ویژه در مواردی که سهم قابل توجهی از آب استخراجی از سفره های مزبور جهت آب شرب استفاده شود .
در این مقاله پس از معرفی مختصر تغذیه مصنوعی، به جنبه های قانونی و بهداشتی تغذیه مصنوعی با فاضلاب شهری اصلاح شده پرداخته شده و خلاصه ای از روش مورد استفاده سازمان جهانی بهداشت ۱ در مورد تدوین آیین نامه کیفیت آب شرب ( معرفی چگونگی استخراج مقادیر استاندارد مربوط به مواد و آلاینده های آب که از تغذیه مصنوعی آبخوان استخراج شده است ) ارائه شده است .