سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدجواد ولدان زوج – دانکشده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی
مسعود ورشوساز – دانکشده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی
اکرم جعفرآقایی – دانکشده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی

چکیده:

در این مقاله به روند کاری یک سیستم فتوگرامتری برد کوتاه جهت تشخیص بیماری اسکولیوسیس پرداخته شده است. اسکولیوسیس یک انحنای غیر نرمال فقراتی می باشد که در طول رشد اسکلت بدن از همان دوران کودکی ظاهر می شود. روشهای رایج جهت تشخیص اسکولیوسیس نظیر رادیوگرافی، MRI و CT گران و خطرناک برای بدن هستند و لذا نمی بایست اغلب تکرار شوند. پس از انتخاب دو دوربین و کالیبراسیون آنها تصویربرداری از پشت بدن کودک که تارگت گذاری شه یود در سه وضعیت مختلف با تغییر فاکتور فاصله باز به ارتفاع دوربینهای توسط دو دوربین بطور همزمان انجام شد. پردازش تصاویر مربوطه و بررسی نتایج نشان داد که با شرایط زیر دقت قابل قبول زیر میلی متر قابل دسترسی است.