مقاله کاربرد فرايند تحليل سلسله مراتبي در تعيين اولويت بخش هاي اقتصادي: مطالعه موردي شهرستان نيشابور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روستا و توسعه از صفحه ۷۷ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: کاربرد فرايند تحليل سلسله مراتبي در تعيين اولويت بخش هاي اقتصادي: مطالعه موردي شهرستان نيشابور
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
مقاله بخش هاي اقتصادي
مقاله مطالعه موردي
مقاله نيشابور (شهرستان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل نيا غريب
جناب آقای / سرکار خانم: گنجعلي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرايند تحليل سلسله مراتبي روشي معتبر و قوي است، و براي تصميم گيري در شرايطي به کار مي رود که معيار هاي متضاد، تصميم گيري بين گزينه ها را با مشکل مواجه مي سازد. در پژوهش حاضر، با توجه به شرايط ويژه شهرستان نيشابور و توان هاي توسعه اي آن در بخش هاي اقتصادي و بر اساس اقدامات صورت گرفته در اين شهرستان، شناخت مشکلات با استفاده از فنون دلفي انجام شد و سپس، بر اساس روش فرايند تحليل سلسله مراتبي، اولويت هاي ارتقايي و اصلاحي بخش هاي اقتصادي اين شهرستان تعيين شد. اين مقاله، با به کاربردن روش فرايند تحليل سلسله مراتبي در برنامه ريزي اقتصادي – روستايي براي راهبردهاي اولويت بندي بخش هاي اقتصادي نيشابور، نشان داد که با توجه به سادگي اين روش و به کارگيري هم زمان معيار هاي کمي و کيفي در آن و نيز قابليت بررسي سازگاري در قضاوت ها، مي توان از اين روش در بررسي موضوعات مربوط به مديريت توسعه روستايي سود جست.