مقاله کاربرد فرايند تحليل شبکه اي (ANP) در تعيين اولويت خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل نشينان (مطالعه موردي: سري باباکوه، حوضه آبخيز دو گيلان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۳۰۹ تا ۳۲۱ منتشر شده است.
نام: کاربرد فرايند تحليل شبکه اي (ANP) در تعيين اولويت خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل نشينان (مطالعه موردي: سري باباکوه، حوضه آبخيز دو گيلان)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرايند تحليل شبکه اي
مقاله دامداري سنتي
مقاله خروج دام
مقاله جنگلداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دامداري سنتي ساکنان عرصه هاي جنگلي، همواره به عنوان معضلي اجتماعي- اقتصادي که مانع اجراي کامل طرح هاي جنگلداري مي شود، مطرح است. سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري در مواجهه با اين مشکل دو رويکرد بهبود و تغيير نظام جنگل نشيني آبادي هاي با جمعيت بيش از بيست خانوار و جابه جايي و تجميع خانواده هاي ساکن در آبادي هاي کوچک با جمعيت کمتر از بيست خانوار را در پيش گرفته است. بنا به دلايلي چون محدود بودن منابع مالي، بايد در تعيين اولويت ها به معيارهاي کمي و کيفي متعددي توجه کرد. در اين تحقيق، معيارها و زيرمعيارهايي (شاخص ها) براي تعيين اولويت دامداران جنگل نشين در قالب يک مدل تدوين شد و به کمک تصميم سازي گروهي و با استفاده از فرايند تحليل شبکه اي، ارزيابي انجام گرفت. ارزيابي نتايج، کارايي مطلوب اين شيوه را تاييد کرد. علاوه بر اين، نتايج نشان داد جمعيت دام، جمعيت آبادي (تعداد خانوار) و دامداري به عنوان منبع درآمد خانوار از بيشترين اهميت در تعيين اولويت گزينه ها برخوردارند.