مقاله کاربرد فرايند فيلتراسيون غشايي در تصفيه پساب نفتي واحد پالايش نفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش نفت از صفحه ۵۷ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: کاربرد فرايند فيلتراسيون غشايي در تصفيه پساب نفتي واحد پالايش نفت
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پساب هاي نفتي
مقاله فيلتراسيون غشايي
مقاله تصفيه
مقاله فلاکس
مقاله گرفتگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ركابدار فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صلاحي عبدالحميد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي تورج
جناب آقای / سرکار خانم: قشلاقي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پساب هاي نفتي و امولسيون هاي نفت-آب، دو نمونه از اصلي ترين آلوده کننده هاي محيط زيست محسوب مي شوند. اگر چه مقدار آنها از نظر حجم کم مي باشد ولي ميزان آلودگي بالايي دارند. لذا در اين تحقيق نتايج حاصل از بررسي هاي تجربي تصفيه پساب نفتي و روغني پالايشگاه به روش اولترافيلتراسيون ارايه شده است. براي انجام آزمايشات از غشاهاي پلي سولفون ۳۰ KDa (PS) به عنوان غشا اولترافيلتراسيون و نمونه هايي از پساب خروجي از واحد API پالايشگاه تهران به عنوان خوراک استفاده شده است. تاثير شرايط عملياتي از جمله اختلاف فشار اعمال شده در دو طرف غشا، سرعت جريان عرضي متقاطع و دماي خوراک بر روي فلاکس عبوري از غشا، مقاومت ناشي از گرفتگي و پس دهي COD مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل نشان مي دهد که با افرايش دما و سرعت جريان عرضي، فلاکس زياد و مقاومت ناشي از گرفتگي کم مي شود ولي با افزايش فشار، فلاکس و مقاومت ناشي از گرفتگي زياد مي گردد. مکانيزم گرفتگي مدل هاي فيلتراسيون Hermia با داده هاي تجربي مورد بررسي قرار گرفته است بر طبق نتايج، مکانيزم گرفتگي مدل تشکيل کيک مي باشد. آناليز پساب تصفيه شده، کاهش مواد نفتي و گريس(oil&grease) ، TOC، COD، BOD5، TDS، TSS و کدورت را به ترتيب به ميزان %۹۷٫۲، %۷۵٫۴، %۶۳٫۳، %۴۲٫۳، %۲۳٫۱،%۱۰۰ و%۹۷٫۹ را نشان مي دهد. مقايسه نتايج به دست آمده نشان دهنده برتري روش اولترافيلتراسيون نسبت به بيولوژيکي مي باشد. نتايج بيانگر اين است که تصفيه پساب خروجي از پالايشگاه با فرايند اولترافيلتراسيون امکان پذير بوده و پساب تصفيه شده مطابق با استانداردهاي تخليه به محيط زيست مي باشد.