سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نسیم نهاوندی – استادیار بخش مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
ژاله پارسایی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

گلوگاه بستر تولد استراتژی ها هستند برای موفقیت می بایستی گلوگاه های اصلی دستیابی به اهداف استراتژیک را شناخت و راه کار استراتژیک را در جهت رفع آن سازماندهی کرد. تشخیصغلظ گلوگاه ، استراتژی را از اهداف واقعی منحرف کرده و به سوی موضوعات غیر استراتژیک متوجه خواهد ساخت. رویکردهای برای تحلیل گلوگاه وجود دارد اما ابزاری که به وسیله آن بتوان گلوگاه استراتژی را تشخیص داد موجود نیست. در این مقاله با استفاده از یکی از ابزارهای فرایند تفکر تئوری محدودیت ها (درخت واقعیت مجازی) ، روشی برای تشخیص گلوگاه استراتژی در سازمان ها ارائه می شود. هدف اصلی این ابزار شناسایی ریشه مشکلاتی که باعث ایجاد مشکلات سطحی و اثرات نامطلوب موجود در سازمانها می شود، است. برای اینکه چگونگی بکارگیری این روش مشخص شود روش مذکور رد یک سازمان جهت تشخیصگلوگاه آن پیاده میشود.