سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد اصل هاشمی – عضو هیات علمی دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
اکرم نصیری – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

تکنولوژی بیوگاز از نظر جوابگوی به نیازهای زیست محیطی و اقتصادی فوق العاده مناسب است. بیوگاز که مخلوطی ازگازهای قابل اشتعال است که در اثر تجزیه بی هوازی و تخمیر مواد زائد آلی بوجود می اید. عواملی چون نسبت کربن به ازت مواد اولیه، دما، شرایط ژئوگرافی محل و PH در کیفیت و کمیت محصولات تولیدی نقش دارند. بررسیها نشان داده که دستگاههای بیوگاز و روشهای تغذیه دستگاه معمولاً به سه روش ناپیوسته، نیمه پیوسته و پیوسته است که با استفاده از فرمولهای ریاضی به بررسی میزان گاز تولیدی متان دردرجه حرارتهای مختلف لجن و شرایط ژئوگرافی محل پرداخته شده است.