مقاله کاربرد فريمينگ در ايجاد مشارکت نخبگان در بانک ايده الکترونيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در رشد فناوري از صفحه ۲ تا ۸ منتشر شده است.
نام: کاربرد فريمينگ در ايجاد مشارکت نخبگان در بانک ايده الکترونيکي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فريمينگ
مقاله تئوري اميد
مقاله بانک ايده
مقاله ايده پردازي
مقاله مدل ذهني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: امامي امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايجاد پايگاه اطلاعاتي براي دريافت ايده هاي نخبگان و خبرگان در خصوص حل مشکلات مختلف جامعه باعث کارآيي سرمايه گذارهاي دولتي روي پروژه ها مي شود. در اين مقاله يک نظريه مبتني بر روانشناسي ذهني خبرگان (نخبگان) به نام فريمينگ براي ايجاد همکاري بهينه آنها با بانک ايده معرفي خواهد شد. براي اين منظور مدل ذهني خبرگان از طريق مصاحبه با آنها مبتني بر روش فريمينگ استخراج شد. سپس شبيه سازي قالب مسايل فريمينگ در مورد نخبگاني که توانايي ارايه ايده در بانک ايده الکترونيکي را دارند، با استفاده از پرسشنامه انجام شد. يافته ها صحت وجود اثر فريمينگ را بر نخبگان تاييد کرد. نتايج نشان دهنده قابل پيش بيني بودن رفتارهاي خبرگان بر مبناي اثرات فريمينگ است. استفاده از نتايج اين مقاله براي قالب بندي پاداش هاي افراد با نظريه فريمينگ، باعث کاهش هزينه هاي بانک ايده الکترونيکي خواهد شد.