سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهناز ندائی – کارشناسی ارشد تکتونیک از دانشگاه شیراز

چکیده:

سیستم گسلی راست لغز کازرون در جنوب غرب ایران باروند شمالی – جنوبی کمربند چین خورده ی زاگرس را قطع کرده و یکی از گسل های فعال و لرزه زا در عهد حاضر به شمار می آید. شباهت های ساختاری این گسل در مقیاس های مختلف نشاندهنده ی رفتار فرکتالی آن است. براساس مطالعات انجام شده، در نقشه ی تهیه شده از ۱۵۰ عکس هوایی بین عرض های ۲۰ ۳۰-۲۰ ۲۹ و طول های ۴۵ ۵۱-۱۵ ۵۱، بعد فرکتالی برای کل شکستگی ها و گسل های مربوطه به چین خوردگی و همچنین برای کل شکستگی ها و گسل های مربوط به گسلش ناحیه ای بدست آمد. تفاوت مشاهده شده در این دو بعد فرکتالی اختلاف تراکم شکستگی ها و گسل ها باژنز متفاوت را بیان می کند همچنین ابعاد فرکتالی برای شکستگی ها و گسل های مربوط به گسلش ناحیه ای در پهنه های مختلف این سیستم گسلی، پهنه های برازجان کازرون و نورآباد، در مقیاس عکس های هوایی محاسبه می گردد. تفاوت ابعاد فرکتالی به دست آمده با یکدیگر بیانگر خاصیت فرکتال چندگانه (multi-fractal) سیستم گسلی است. بیشترین بعد فرکتالی بدست آمده مربوط به پهنه گسلی نورآباد است که نشاندهندهٔ پیچیده تر بودن هندسهٔ گسلی و تراکم بیشتر شکستگی ها در این پهنه است که احتمالاً از به هم پیوستن دو گسل کازرون و کره بس در این ناحیه ناشی می شود.