سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالفضل سپهری منش – فوق لیسانس مهندسی منابع آب از دانشگاه تهران وکارشناس ارشد شرکت توسعه

چکیده:

استهلاک انرژی و تلاطم جریان در حوضچه های استهلاک انرژی با نوسانات شدید فشار همراه است این نوسانات شدید به سه صورت حوضچه استهلاک انرژی را تحت ت اثیر قرارمیدهند یکی از این اثرات باعث ایجاد نیروی برخاست ( Uplift force ) قابل توجهی در زیر سازه سد شده و باعث برخاستن و کنده شدن دالهای کف حوضچه استهلاک میشود اثر دیگر نوسانات ، وجود خستگی در مصالح بکار رفته ( fatigue) و اعمال فشار دینامیکی زیاد ناشی از بارگذاری و بار برداری متناوب و کاهش مقاومت سازه و بالنتیجه تخریب آن می گردد . وقوع پدیده کاویتاسیون نیز یکی از اثرات دیگر نوسانات فشار بوده و باعث جدایش جریان از سازه و تخریب موضعی ناشی از مکش همراه با نوسانات شدید سازه می شود . اثرات فوق الذکر در حوضچه های استهلاک انرژی دارای ماهیتی تصادفی بوده و مطالعه این پدیده نیازمند ثبت و ضبط مداوم و پیوسته اطلاعات می باشد ولازم است تحلیل اطلاعات با استفاده از طیف توانی ( Power Spectra) و یا تابع چگالی احتمال نوسانات فشار Probability densityfunction انجام پذ یرد. این نوع آنالیز منجر به حصول پارامترهای لازم در طراحی سازه میشود . در این مقاله نحوه کاربرد فشارهای هیدرودینامیک در برآورد نیروهای وارده بر کف حوضچه های استهلاک انرژی با استفاده از پارامترهای مذکور ارائه گردیده است.