مقاله کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در ياددهي-يادگيري زبان فرانسه در ايران مورد يادگيري الکترونيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در زبان پژوهي (علوم انساني) از صفحه ۵۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در ياددهي-يادگيري زبان فرانسه در ايران مورد يادگيري الکترونيکي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله يادگيري الکترونيکي
مقاله آموزش فرانسه
مقاله آموزش از راه دور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفا پريوش
جناب آقای / سرکار خانم: خاك نگارمقدم نهال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جهان امروز، استفاده از تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات در زمينه هاي گوناگون، هر روز ابعاد وسيع تري مي يابد. در حوزه آموزش زبان نيز اهميت اين فناوري را نمي توان ناديده گرفت و با توجه به نو بودن آن و نبود شناخت کافي نسبت به اين امکانات، بررسي و مطالعه روش هايي که در سايت هاي مختلف شبکه اطلاع رساني جهاني براي اين کار طراحي شده اند به عنوان يک پژوهش در اولويت قرار دارد. اين تحقيق نه تنها به مدرسان زبان و زبان آموزان ايراني در جهت استفاده بهينه از اين ابزار کمک مي نمايد، بلکه مي تواند در بهبود و تکميل اين روش ها نقش بسزايي داشته باشد. با يک نگاه کلي به روش هاي موجود، مسايلي که در زمينه آموزش زبان از اين طريق وجود دارد، توجه معلم متخصص را جلب مي کنند: ۱-ويژگي ها و نقاط قوت و ضعف يادگيري الکترونيکي (e-learning) کدام اند و با توجه به اين ويژگي ها آيا مي توان اين روش يادگيري را يک «ابزار کامل و مستقل» در آموزش زبان فرانسه به زبان آموزان ايراني دانست يا بايد به عنوان يک «ابزار کمک آموزشي»، به موازات کلاس درس از آن بهره گرفت؟ ۲-نيازهاي يک زبان آموز ايراني در مواجهه با سايت يادگيري الکترونيکي چيست؟ ۳-با توجه به ارزيابي روش هاي يادگيري الکترونيکي (e-learning) نيازهاي زبان آموزان ايراني در مقابل اين ابزار، چه شاخص هايي را بايد جهت طراحي يک سايت آموزش الکترونيکي زبان فرانسه براي زبان آموزان ايراني در نظر گرفت؟ به منظور پاسخ به اين سوالات مي کوشيم با مطالعه ويژگي ها و نکات مثبت و منفي يادگيري الکترونيکي، در جهت رفع مشکلات موجود برآييم. به اين ترتيب، ميزان يادگيري ۲۰ نفر زبان آموز ايراني و نيازهاي آنها را درمقابل اين نوع از آموزش به طور عملي مطالعه کرديم تا راهکارهايي براي استفاده هر چه بهتر از اين ابزار در اختيار متخصصين اين فناوري قرار گيرد و جهت طراحي يک نمونه ايراني آن ها را ياري دهد. نتايج اين تحقيق همچنين مي تواند در امر تعيين محتواي دروس به معلمين زبان کمک کند.