سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
غلامرضا جلالی – دانشجوی کارشناس ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه پیام نور

چکیده:
در این مقاله ابتدا مدیریت زنجیره ارزش سازمان وزنجیره تامین را توضیح داده وبا توجه به جایگاه واهمیت خاص اطلاعات در فرایند مهندسی ارزش ، بکارگیری فناوری اطلاعات می تواند در انجام بهتر ودقیق تر و سریعتر مهندسی ارزش سازمان نقش مهمی داشته و چالشها ودشواری های روش را نیز از بین ببرد . در این مقاله شناسایی زمینه های کاربرد فناوری اطلاعات رادر بهبود مهندسی ارزش سازمان بحث می کنیم .