سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حبیب خالقیان –

چکیده:

قرن بیستم با نامهای گوناگون خوانده می شود: مثل قرن اتم، قرن فضا، قرن اختراعات، قرن انفجار، قرن انفجار اطلاعات و … ولی با تاملی ساده می توان به این نتیجه رسید که تمام موفقیتهایی که منجر به نامگذاری این قرن با نامهای گوناگون شده اند ناشی از مدیریت درست است به طوری که می توان به درستی نام قرن بیستم را قرن مدیریت نهاد.
عمل کنترل یکی از وظایف اصلی مدیریت است که باعث اندازه گیری راندمان و کارآیی می شود و در مواردی که هدف مورد نظر به دست نیامده باشد روشهای تصحیح عملیات را ارائه می نماید. یکی از اهداف کنترل، اطمینان از رفتار کارآی تمام اعضای سازمان است. بدون انجام عمل کنترل دانستن اینکه کارکنان وظایف خود را کاملا انجام می دهند یا نه، بسیار مشکل است.
برای انجام عمل کنترل مدیران، به میزان متنوعی از ابزار بازخوردی استفاده می کنند. بازخورد شکلهای گوناگون دارد: بررسی نتایج انحراف از برنامه ریزی بودجه ای، نظارت بر کارآیی سیستم.