سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

عباس اناری نژاد – دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز
دکتر رحمت اله مرزوقی – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

معلم به عنوان یکی از عناصر اساسی در برنامه درسی نقش موثری در تسهیل یادگیری و اثر بخشی سازی فرآیند آموزش دارد. با گسترش فزاینده علوم و فنون و لزوم تغییرات سریع در برنامه های درسی مدارس در عصر کنونی روز آمدی معلمان یکی از دغدغه های اصلی نظام تعلیم و تربیت به شمار می رود. از آنجا که رویکردهای سنتی قادر به برآورده ساختن تمامی نیازهای آموزشی معلمان نیست بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند بسیاری از موانع و مشکلات شیوه سنتی آموزش معلکلن از جمله کاهش ساعات حضور معلمان در مدرسه و اخلال در برنامه کار مدارس همگام نبودن آموزش با تغییرات کتب درسی محدودیتهای زمانی و مکانی و غیره را برطرف و راه را برای پیدایش شیوه های نوین آموزش معلمان همواره نماید.
در این رابطه می توان با فراهم آوردن امکانات تجهیزات و زیر ساختهای مورد نیاز دوره های آموزش مجازی یا از راه دور مبتنی بر شبکه را برقرار نمود تا معلمان در هر زمان و مکان به برنامه های آموزشی دسترسی داشته باشند، اطلاعات مورد نیاز به طور سریع و به موقع و همگام با تغییرات در اختیار معلمان قرار گرفته و فرصتهای سازمان یافته به منظور بازآموزی، ارتقاء و کسب دانش و مهارتهای جدید و به روز برای آنان فراهم آید. این کار میتواند زمینه پرورش حرفه ای مستمر معلمان را مهیا سازد و موقعیتی برای ایجاد«گروههای یادگیری مجازی معلمان» در مناطق مختلف کشور پدید آید تا آنان از این طریق بتوانند از تجارب برنامه های درسی، مطالب یادگیری و پروژه های مشارکتی یکدیگر بهره مند شوند.