سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

عباس اناری نژاد – دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز
رحمت اله مرزوقی – عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

معلم به عنوان یکی از عناصر اساسی در برنامه درسی نقش موثری در تسهیل یادگیری و اثر بخش سازی فرآیند آموزش دارد . با گسترش فزاینده علوم وفنون و لزوم تغییرات سریع در برنامه ها ی درسی مدارس در عصر کنونی ،روزآمدی معلمان یکی از دغدغه های اصلی نظام تعلیم و تربیت به شمار می رود . از آنجا که رویکردهای سنتی قادر به برآورده ساختن تمامی نیازهای آموزشی معلمان نیست ، بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند بسیاری از موانع و مشکلات شیوه سنتی آموزش معلمان از جمله کاهش ساعات حضور معلمان در مدرسه و اختلال در برنامه کار مدارس ، همگام نبودن آموزش با تغییرات کتب درسی ، محدودیتهای زمانی و مکانی و غیره را برطرف و راه را برایپیدایش شیوه های نوین آموزش معلمان هموار نماید .
در این رابطه می توان با فراهم آوردن امکانات ، تجهیزات و زیر ساختهای مورد نیاز ، دوره های آموزش مجازی یا از راه دور مبتنی بر شبکه را برقرار نمود تا معلمان در هر زمان و مکان به برنامه ها ی آموزشی دسترسی داشته باشند ،اطلاعات مورد نیاز به طور سریع و به موقع و همگام با تغییرات در اختیار معلمان قرار گرفته و فرصتهای سازمان یافته به منظور بازآموزی ،ارتقاء و کسب دانش و مهارتهای جدید و به روز برای آنان فراهم آید . این کار می تواند زمینه پرورش حرفه ای مستمر معلمان را مهیا سازد و موقعیتی برای ایجاد » گروههای یادگیری مجازی معلمان « در مناطق مختلف کشور پدید آید تا آنان از این طریق بتوانند از تجارب ، برنامه ها ی درسی ، مطالب یادگیری و پروژه های مشارکتی یکدیگر بهره مند شوند .
برای اکثر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ،مشکلات عدم وجود زیرساخت های کافی مورد نیاز ، هزینه های مخابراتی فراوان ، دسترسی محدود به رایانه و مانند آن مستلزم استفاده حداکثر از رو شهای آموزشی دسترسی ناپیوسته مانند لوح های فشرده ، استفاده از فیلم و تصاویر ویدیویی ،دیسکت ها و مواد آموزشی چاپی برای پشتیبانی فنĤوری های دیگر است که البته امکان ارتقاء و ارائه چارچوب جدید مبتنی بر فن آوری پیشرفته نیز قابل بررسی است . در مقاله حاضر مطالعات و تجارب بین المللی در اجرای برنامه ها ی آموزش معلمان به کمک ICT همراه با تبیین ضرورت ها و چالش های موجود در زمینه بکا رگیری فناوری اطلاعات درآموزش ضمن خدمت معلمان دوره ابتدایی در ایران مورد بررسی قرار می گیرد و راهکارهای اساسی برای توسعه آموزش ضمن خدمت حرفه ای معلمان و تلفیق برنامه ها ی درسی و محتوای آموزشی با فنآوری های جدید ارائه می گردد .