سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرهاد وجدانی هزیس – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

درحال حاضر جمعیت دنیا درحدود هفت میلیارد نفر است که ۵۰ درصد آن در آسیا زندگی می کنند . جمعیت زیادی از مردم کشور های در حال توسعه، هر روز به علت تأثیرات محیطی و یا بی ثباتی سیاسی با مشکل مواد غذایی روبرو هستند، درحالی که کشور های توسعه یافته با مازاد مواد غذایی مواجه هستند. امروزه توانایی فن اوری نانو در دگرگونی بهداشت، نساجی، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، علم مواد و انرژی بر همگان واضح است . فناوری نانو با کمک ابزار های جدید توانایی دگرگون سازی صنایع غذایی و کشاورزی را دارد و میتواند از این ابزار ها برای تشخیص رفتارهای مولکولی بیماری ها، کشف سریع بیماری و افزایش توانایی گیاهان برای جذب مواد غذایی استفاده کند. همچنین در صنایع کشاورزی میتوان از حسگرها و سیستم های رسانش هوشمند برای مبارزه با ویروس ها و پاتوژن های محصولات کشاورزی بهره جست. نانو فناوری منجر به تغییراتی شگرف در استفاده از منابع طبیعی، انرژی و آب خواهد شد و پس آب آلودگی را کاهش خواهد داد. در این راستا فناوریهای جدید امکان بازیافت و استفاده مجدد از مواد، انرژی و آب را فراهم خواهد کرد . اگر بپ ذ یریم که نانو فن اوری، توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم های جدید با در دست گرفتن کنترل در سطوح مولکولی، اتمی و استفاده از خواص آن سطوح است، آنگاه در می یابیم کاربرد های این فن اوری در حوضه های مختلف علم از جمله کشاورزی در عرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و غیره بسیار وسیع و موثر خواهد بود.در این مقاله به برخی از کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی، از جمله کشاورزی دقیق، سیستم های رسانش هوشمند، تولید نانو ذرات از طریق گیاهان و … اشاره می شود.