سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مجتبی حیدری فارسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:
تأثیراستفاده از تکنولوژی های نوین بر کاهش میزان مصرف انرژی در خانه های آینده و طراحی آنها موضوعی است که در دو دهه اخیر توجه بسیاری از معماران و محققان را به خود جلب نموده است . در مقوله فناوری نانو آنچه که در وهله اول به نظر میرسد دوستدار بودن آن با محیط زیست و صرفه جویی در انرژی است که آن را در زمره پیشرفتهای بسیار عالی بشر قرار میدهد .اینکه بشر تا چه زمان و ناخواسته به نابودی محیط زیست خود و اتمام انرژی های فسیلی ادامه میدهد بحثی است که در گرو پیشرفتهای جدید در بکارگیری مواد نو و انرژی های نو است .در طی سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات گسترده ای در زمینه انرژیهای پاک و تجدید شونده صورت پذیرفته است .در این بین فناوری نانومواد جایگاه مهمی را در این عرصه اشغال نموده که در پی آن به دستاوردهای مهمی نیز نائل گردیده است .بهره گیری از فناوری های نو درترکیب با عناصر و فرم های بومی و سنتی به صورت فرمال یا عملکردی و همچنین استفاده از آنها در جهت حل مسایل اقلیمی منطقه ، از الگوهای اساسی در به کارگیری فناوری های نو در معماری معاصر ایران محسوب می شوند . از طرفی بهره گیری از فناوری های نو در حفظ ارزش های خاص فرهنگی – اجتماعی منطقه و اصول معماری سنتی در کنار قواعد، شرایط و ضوابط جدید، به دلیل توجه به الگوی رفتاری مخاطبان ، از الگو های مطلوب جهت استفاده از فناوری روز در فضاهای زندگی معاصر به شمار می آید بهره گیری از فناوری های نو و مصالح جدید در ساخت آرایه ها و تزئینات و استفاده از رنگ و مصالح بومی و سنتی به صورت سمبلیک ، هماهنگ یا در تقابل با مصالح مدرن نیز از بهترین الگوهایی است که می تواند با بکارگیری روش های نوین ساخت و مصالح جدید به سرعت و افزایش روز افزون نیازهای دنیای معاصر را پاسخ دهد.در اینراستا در این مقاله به بررسی میزان بهره گیری از فناوریهای نانو مواد در ساختمان سازی در جهت صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمانها پرداخته خواهد شد.