سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین رزاقی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،

چکیده:

مهندسی سطح عبارت است از طراحی و ساخت سطح و زیر لایه که سبب ارتقای عملکرد وسیله گشته و از لحاظ اقتصادی به صرفه باشد. هدف مهندسی سطح این است که فن آوری های مختلف را به طور مقتضی تغییر داده تا به ویژگی های مورد نظر از نظر سطح در طراحی برای یک کاربرد خاص برسد، به طوری که از لحاظ کیفیت و قیمت بسیار مفید و موثر باشد . یکی از این فن آوری ها نانو فن آوری است. فن آ وری نانو واژه ای است کلی که به تمام ف ن آ وری های پیشرفته در عرصه کار با مقیاس نانو اطلاق می شو د. معمولاً منظور از مقیاس نانو ابعادی در حدود ۱ نانومتر تا ۱۰۰ نانومتر می باش د. از طرف دیگر پوشش دهی بخش اعظم و از مه مترین بخش های مهندسی سطح م یباشد. اکثر محصولات برای آماده شدن در شکل قابل قبول برای ورود به بازار نیاز به پوشش دهی دارند، پوشش ها برای افزایش مقاومت در برابر عوامل محیطی مختلف، مانند مقاومت در برابر انواع خوردگی، ایجاد قابلیت جدید در سطح مانند افزایش سختی و غیره کاربرد دارند. امروزه با توجه به رشد نانو فن آوری و استفاده از آن در زمینه های مختلف، پوشش دهی را می توان یکی از مهم ترین صنایع فعال در زمین ه ی استفاده از آن ب ه شمار آور د. پوشش دهی نانومتری برای مقاصد مختلف از جمله افزایش استحکام، بهبود خاصیت خمش و ورقه ای شدن، پوشش های محافظتی در برابر خوردگی، خش، سایش، و مقاوم در برابر عوامل محیطی، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این مقاله ب ا توجه به اهمیت پوشش دهی جهت جلوگیری از خوردگی، ابتدا مسائل مربوط به خوردگی را مرور کرده و در ادامه به کاربر د های پوشش دهی نانومتری خواهد پرداخت.