سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
حسن هویدی – استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه – تهران، ایران
سعید گیوه چی – استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه – تهران، ایران
محمدامین طاقه باف – کارشناسی ارشد – HSE ، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:
امکان وقوع حوادث غیر مترقبه در هر زمان و مکانی وجود دارد و سالانه موجب مرگ هزاران نفر در جهان می شود. از طرف دیگر حتی وجود تکنولوژی های پیشرفته، جلوگیری از حادثه را تضمین نمی کند و همواره پتانسیل خطر وجود دارد. شاهد این مدعا، حوادثی با ابعاد بسیار بزرگ در کشورهای صنعتی جهان در سال های گذشته است. بررسی دقیق حوادث معروف ثابت می کند که قسمت اعظم آن ها نه فقط قابل پیشگیری بلکه قابل پیش بینی بوده اند. کشور ما ایران نیز به دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند زلزله، شرایط نا مناسب جوی، تخریب منابع طبیعی و غیره جزء ده کشور حادثه خیز جهان محسوب می گردد. امروزه فن آوری های نوین جایگاه مناسبی در زمینه مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه کسب نموده و می تواند کمک شایانی در کاهش هزینه ها و خسارات در زمان وقوع بحران و حوداث غیر مترقبه نماید.کنترل بحران و کسب تصمیمات صحیح بدون اطلاع دقیق از میزان خسارات و وضعیت منطقه حادثه دیده، امکان پذیر نبوده و گاه مشاهده می شود که اخذ تصمیمات بدون آگاهی موجب افزایش تلفات و خسارات شده و لطمات جبران ناپذیری برجای می گذارد. این پژوهش به منظور بررسی نقش فن آوری های نوین از جمله نرم افزارها در مدیریت بحرانو حوادث غیر مترقبه صورت پذیرفته است و سعی در معرفی نرم افزارهای مدیریت بحران داشته و در ادامه با بررسی مخازن ذخیره سازی بنزین انبار مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی یزد که همواره در معرض ریسک انتشار مواد سمی، آتش سوزی و انفجار در اثر سوانح طبیعی و غیر طبیعی است از طریق مدل سازی پیامدهای نشت، اشتعال و انفجار با استفاده از نرم افزار ALOHA پرداخته و از نتایج حاصل جهت تدوین طرح واکنش در شرایط اضطراری انبار مرکزی شرکت نفت یزد استفاده شده است.