سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
وحید طاهری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان- کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:
اگر چه تلاش جهت استفاده از انرژی های پاک بعنوان منابع تجدید پذیر در دنیا سابقه ای یکصد ساله دارد اما این منابع بدلیل شرایط خاص اقتصادی و صنعتی هیچگاه نتوانسته اند تا به امروز، با حجم بسیار زیاد مصرف سوخت های فسیلی در سیستم حمل و نقلجاده ای رقابت نمایند. حال که جهان به مشکلات زیست محیطی بسیاری دچار شده است، کشورهای مختلف جهان دست به حرکتی شتابان زده اند تا موانع مختلف برسرراه استفاده از موتورهایی که از انرژ یهای پاک استفاده م ی کنند را رفع نمایند . در این مقاله ضمن اشاره به معضلات و مشکلات ایجاد شده در اثر مصرف سوخت های فسیلی به طور خلاصه تعدادی از را هحل های برطرف نمودن مشکلاتزیست محیطی، نظیر استفاده از موتورهای الکتریکی، هیبریدی و پیل های سوختی در حوزه حمل و نقل جاده ای مورد بررسی قرار گرفتهاست. در ضمن یکی از جدیدترین فن آوری ها به نام جاده های خورشیدی معرفی شده است که درصورت فراگیرشدن و پافرانهادن از نمونه های کوچک ساخته شده طی یک سال گذشته ، سهم بسزائی در تغییر هویت و ساختار فیزیکی جاده های آسفالتی و بتنی خواهد داشت. ضمن آنکه این جاده ها با جذب انرژی خورشیدی قادر خواهند بود تا علاوه بر بهره مند شدن مناطق مسکونی و تجاری اطرافحریم راه از انرژی الکتریکی ، ضعف عمده اتوموبیلهای برقی که همانا محدودیت شارژ باطری هاست را از طریق شارژ بی سیم برطرف نمایند. در این جاده ها بدلیل فراهم شدن امکان استفاده از لام پهای ال، ای، دی، دیگر نیازی به اجرای علائم و خ طکشی بصورت سنتی نبوده و انسا نرا به رویای بهر همندی از سیستم جاده ها و اتومبیل های هوشمند در حوزه ف نآوری حمل و نقل هوشمند نزدی کتر می کنند.