سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اصغر وجدانی نوذر – دانشگاه تهران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان – گروه عمران
امیرحسین اسدیانی یکتا – دانشگاه تهران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان – گروه عمران

چکیده:

حفاظت از رودخانه ها از جمله محورهای مهم بحث منابع آب می باشد . رودخانه ها شریانهای حیـاتی جوامـع بـشری بـه شـمار می آیند که علاوه بر تأمین نیازهای آبی در زمینه های دیگری نیز مورد بهره برداری قرار می گیرند، لذا حفاظت و مدیریت بهینـه رودخانه ها در راستای بهره برداری مناسب از آن و نیز جلوگیری از تجاوز و تخریـب یکـی از بـارزترین چـشم انـدازهای طبیعـت
بعنوان یکی از الویت های مهم مدیریت منابع آب بشمار می رود . از طرفی وقوع سیلاب موجب گردیـده تـا در مـدیریت سـیلاب همواره برنامه ریزیها بر پایه شناخت دقیق از رودخانه ها و اطراف آن و مناطق سیل گیر انجام گردد . گسترش فن آوریهـای جدیـد موجب شده تا بسیاری از پارامترهای مهم و دخیل در تصمیم گیری ها به صورت مناسب تر در دسترس قرار گرفته و پایـه گـذارتصمیمات مؤثر در این زمینه گردد . در این راساتا فن آوریهای سنجش از راه دور (GIS) و سیستم های اطلاعات جغرافیایی (RS ) توانستند با سرعت و دقت بالا ضمن کاهش بسیاری از هزینه ها موجب فراهم شدن اطلاعات لازم و تحلیل و تجزیه های مناسب و بهینه شدن عملکردها گردند . شناسایی مسیر جریان و پهنه های سیلاب، شناخت تغییـرات و جابجـایی رودخانـه هـا، آلـودگی جریان و غیره همگی از مواردی است که با کمک فن آوریهای RS و GIS بسیار کم هزینه تر، توانمندتر و بـا دقـت بـالا و زمـان کوتاه و مناسب تر انجام می گردد . در این مقاله برخی از کاربردهای مهم سنجش از دور و سیـس تمهای اطلاعـات جغرافیـایی در زمینه حفاظت رودخانه و مدیریت سیلاب که تجارب انجام آنها در کشور وجود دارد ارائه گردیده است .