سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صدیقه ابوالاحرار –
مجید مقبلی –

چکیده:

اساس کار بیوفیلترها bioremediation می باشد که موجب حذف و یا تجزیه آلاینده های محیطی توسط میکروارگانیسم ها می گردد. در مورد آب هدف آشامیدنی کردن و در مورد فاضلاب هدف، تولید خروجی سالم جهت مصارفی مانند کشاورزی است. در بسیاری از کشورها مانند آلمان و هلند از بیوفیلترها برای حذف نیترات، آمونیاک، سولفید هیدروژن و فلزات سنگین از پساب کارخانجاتف همچنین حذف compounds organic volatile و آلاینده های هوا مانند تولوئن، متان و نیتروبنزن، استفاده می شود. محاسبه هزینه ها در اجرای بیوفیلتر به انتخاب (media) محیط بستگی دارد. در مقایسه با سایر مواد( biocarbon (carbon activated granular به عنوان ماده آلی، محیطی مناسب برای تشکیل بیوفیلم و تصفیه فاضلاب و بوی نامطبوع آن می باشد. زیرا میت واند غلظت بالای آلاینده را جذب کرده و به تدریج در اختیار میکروارگانیسم های فیلتر قرار دهد. مطابقه با سایر تحقیقات در پروسه بیوفیلتر سه مرحله اصلی مشاهده گردید. اول اتصال میکروارگانیسم ها به سطوح متخلخل محیط و تشکیل بیوفیلم طی مدت ۲۵ روز، دوم مصرف سوبسترا (فاضلاب و سولفیدهیدروژن) و پاکسازی توسط میکروارگانیسم های مقیم در فیلتر سوم washing back filter که در بقای بیوفیلتر نقش مهمی دارد. به منظور ممانعت از تجمع میکروارگانیسم ها و ا ختلال فیلتر، براساس حجم اولیه و غلظت فاضلاب، هر از ۱۰۰ ساعت فیلتر با جریان ه وا یا آب شستشو می شود. هوادهی، تنظیم دما و pH ضروری است. ارزیابی اکر بیوفیلتر با فاکتور capacity elimination و ۹۵% برآورد گردیده است. آلودگی آب های سطحی توسط پساب کارخانجات از معضلات مهم زیست محیطی در کشور ما می باشد. در مقایسه با تجزیه فیزیکی و شیمیایی، حذف زیستی از نظر عملکرد و محیطی مطلوب تر و از نظر هزینه اقتصادی تر است. لذا توجه بیشتر به این سیستم های تصفیه خدادادی پیشنهاد می گردد.