سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا قیومی – شرکت توزیع نیرو برق استان سمنان
سیدمحمد حسینی نژاد – شرکت توزیع نیرو برق استان سمنان

چکیده:

در سالهای اخیر بحث های زیادی در رابطه با کیفیت برق در شبکه های توزیع مطرح شده است. مسئله اصلی اعوجاج ماندگار واگذرا در خطوط ولتاژ همچون هارمونیک ها، فلیکر ولتاژهای نامتناسبی هستند که با پیچیده شدن شبکه های قدرت لزوم بررسی و شناخت دقیق آنها بیش از بیش محسوس بوده و جزء رئوس مطالعات یک سیستم نوین قدرت می باشد. ایجاد هارمونیک که معلول کاربرد سیستم های جدید می باشد مسائل حادی را در سیستم موجب گردیده است. برای کاهش اثرات هارمونیک های تولیدی در شبکه های توزیع از فیلترها استفاده می شود عبارتند از: الف-فیلتر غیرفعال که یک سلف به همراه خازن سری مسیری با امپدانس کم در سر راه هارمونیک مورد نظر ایجاد می کند. ب- فیلتر فعال که بسته به وضعیت جریان شبکه، جریان خود را طوری تغییر می دهد که شکل موج شبکه به شکل موج سینوسی نزدیکتر شود. وجود فیلترهای غیرفعال در یک فرکانس پاینن تر از فرکانس تشدید سری به وضعیت تشدید موازی با جزء سلفی بار در آمده و باعث افزایش ولتاژ و ایجاد مشکلات جدید می شود اما فیلترهای فعال علاوه بر حذف هارمونیک ها، تعادل جریان دربارهای نامتعادل، جبران توان راکتیو و … را نیز انجام می دهند.