سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین کمانی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
فروغ واعظی – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
رامین نبی زاده – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا مصداقی نیا – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

گندزدایی با اشعه فرابنفش UV به عنوان یک گندزدای مناسب بطور گسترده ای برای گندزدایی فاضلاب شهری ب کار گرفته شده است بطوری که کاربرد آن جهت استفاده مجدد از پساب روز به روز در حال افزایش است. در بین لامپ های مولد اشعه فرا بنفش ، لامپ فشار متوسط به دلایل مختلف بعنوان گزینه ای مناسب مطرح شده است چنانچه در اکثر کشور ها به عنوان جایگزینی برای لامپ های فشار پایین ( متعارف) استفاده روز افزون از لامپ های فشار متوسط را سبب شده است. در این تحقیق ، پایلوت گندزدایی فرابنفش از نع مستغرق و شامل یک راکتور تک لامپی با حجم ۳ لیتر که در دو زمان ماند متفاوت ( ۱۰ و ۳۰ ثانیه ) بهره برداری شد ضمنا در راکتور فوق از دو لامپ ۳۰۰ و ۴۰۰ وات بطور جداگانه در هر یک از زمانهای ماند ۱۰ و ۳۰ ثانیه استفاده شد . نتایج این تحقیق نشان داد که گندزدایی با لامپ ۳۰۰ وات در نمونه هایی که میزان درصد عبور نور متفاوتی داشتند دستیابی به استاندارد ۱۰۰ml / 1000MPN و کمتر امکانپذیر بوده است . از طرفی برای ۹۵ درصد این نمونه ها MPN پساب های گندزدایی شده به کمتر از ۲۴۰MPN/100ml رسید . نتیجه دیگری ه از این تحقیق بدست آمد این است که با استفاده از لامپ ۴۰۰وات همه نمونه های گند زدایی شده با این لامپ تا میزان ۱۰۰MPN/100ml یا کمتر بطور موثر گند زدایی شدند . بنابراین کاربرد این لامپ ها گزینه ای مناسب برای استفاده های مجدد از پساب هستند.