مقاله کاربرد ليزر در اصلاح برخي از خواص سطحي منسوجات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در فناوري نساجي (علوم و تكنولوژي نساجي) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: کاربرد ليزر در اصلاح برخي از خواص سطحي منسوجات
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليزر
مقاله اصلاح سطح
مقاله پشم
مقاله پلي استر
مقاله نايلون ۶۶

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: طالبيان اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: شبستري زاده كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت اصلاح سطحي منسوجات توسط روشهاي جايگزين بدون استفاده از آب، در اين تحقيق سطوح الياف پشم، پلي استر و نايلون ۶۶ توسط ليزر هاي مختلف اصلاح شده است. براي الياف پشم که با ليزر Nd:Yag عمل شده اند خواص جمع شدگي پارچه پشمي، جذب آب، خواص مکانيکي، مرفولوژي سطح توسط ميکروسکوپ SEM و اتصالات شيميايي سطح توسط FTIR/ATR بررسي شد. براي الياف پلي استر و نايلون که توسط ليزر اگزايمر (Excimer) اصلاح سطحي شده اند، جذب آب، مرفولوژي سطح (ميکروسکوپ SEM) و اتصالات شيميايي سطح (FTIR/ATR) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج SEM حاصل از عمل ليزر بر روي پارچه پشمي نشان داد که با انتخاب مناسب شرايط ليزر، اثرات ضد جمع شدگي مناسب توسط کنده شدن لبه هاي فلس الياف پشم در پارچه پشمي بوجود مي آيد. همچنين نتايج حاصل از اثر ليزر بر روي الياف نايلون و پلي استر، افزايش جذب آب و اصلاح سطحي را نشان مي دهد. سطح الياف پلي استر و نايلون که توسط ليزر Excimer اصلاح شده اند شکلي متفاوت را نشان دادند، بطوري که باعث شد الياف پلي استر داراي سطحي با شيار و موج هاي يکنواخت گردد. تغييرات اتصال شيميايي بر روي سطح اين الياف نشان داد که گروههاي جاذب آب بوسيله اثر ليزر ايجاد شده اند.