سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالناصر ذاکری – بخش فیزیک دانشکده علوم- دانشگاه شیراز
سهیل سلیمی – بخش فیزیک دریا- دانشگاه هرمزگان صنعت الکترواپتیک و لیزر- صنایع الکترون

چکیده:

با استفاده از روابط مربوط به پاشندگی مایعات مدلی ارائه شده است که قادر است به پیشگوئی تغییرات سطح آ ب در اثر وجود عوامل خارجی از قبیل باد و موجکها و غیره بپردازد . این تغییرات توسط امواج برگشتی لیزر ازسطح آب قابل آشکارسازی است.