سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هنگامه آقامحسنی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مرکز تحقیقات مهندسی ف
مهرناز مهرانیان – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مرکز تحقیقات مهندسی ف
فرزانه وهاب زاده – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مرکز تحقیقات مهندسی ف

چکیده:

حجم پسماندهای حاصل از عملیات اجرایی درکشاورزی صنعتی به میزان قابل ملاحظه ای متشکل از ترکیبات لیگنوسلولزی است. تجزیه زیستی ضایعات لیگنوسلولزی مرحله ای تعیین کننده در تولید محصولاتی نظیر خوراک دام به شمار می آید (تولید محصولاتی باارزش افزوده) . در مطالعه حاضر با استفاده از میکروارگانیسم فانروکائت کرایزوسپوریوم و ابراز نقش آنزیمهای پراکسیداز، اکسیداسیون لیگنین موجود در تفاله زیتون (لیگنین زدایی) مورد ملاحظه قرار گرفته است.