سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباسعلی حاجی کریمی – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
محمد احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، دانشجوی دکترای دانشکده مدیریت و حسابد
بابک بهاالدین – دانشجوی کارشناسی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
محمدحسین حاجی کریمی – دانشجوی کارشناسی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از مهم ترین سوالاتی که برای مدیران شرکت های ساختمانی ایجاد می شود این است که وضعیت کنونی شرکت آن ها چگونه است. این مقاله کاربرد ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک را در یافتن پاسخ این سوال برای مطالعه موردی چند شرکت ساختمانی شهر تهران نشان می دهد. از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک برای تسهیل رسیدن به بهترین درجه مدیریت استراتژی استفاده شد. پس از آن باید یکی از چهار نوع استراتژی های تهاجمی، محافظه کارانه، تدافعی و رقابتی را در مقابل رقبا انتخاب کرد. مقادیر هر یک از عوامل منظور شده در این ماتریس به وسیله پرسشنامه به دست آمد . این عوامل در چهار گروه ، دسته بندی شدند(توان مالی، توان صنعت، ثبات محیط و مزیت رقابتی) تا مشخص شود که چه نوع استراتژی ای باید توسط این شرکت ها استفاده شود.