سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی صالحی – دانشجوی دکتری، شرکت صنایع هواپیماسازی ایران
حسن طالبی مزرعه شاهی – کارشناس سازه های هوایی ، شرکت صنایع هواپیماسازی ایران
محمدعلی وزیری زنجانی – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

عیوب سازه ای عمدتاً بعنوان کاهش موضعی سختی سازه در محل عیب تعبیر می شوند. با توجه به این واقعیت که اندازه گیری ماتریس سختی سازه به کمک تست مودال با خطای بالایی همراه می باشد، محققان زیادی سعی نموده اند از کمک ماتریس نرمی سازه ، که از نظر دقت اندازه گیری شرایط بسیار بهتری نسبت به سختی دارد، بعنوان ابزاری جهت عیب یابی سازه ها استفاده نمایند. در این تحقیق با استفاده از ستون های ماتریس نرمی بازسازی شده از اطلاعات مودال حاصل از تست ، روشی جهت تعیین موقعیت عیوب احتمالی سازه ارائه شده است. کارکرد هر یک از ستون ها بسته به محل وقوع عیب متفاوت بوده و اثرات خطای اندازه گیری می تواند تاثیر زیادی بر نتایج داشته باشد. به همین منظور از مجموع ستون های ماتریس نرمی، که به لحاظ فیزیکی متناظر با تغییر شکل سازه در حالت بارگذاری واحد روی تمام درجات آزادی آن می باشد، با هدف کاهش تاثیر نویز و خطا استفاده شده است.