سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا نیک بخت شهبازی – دانشجوی دکتری هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح

چکیده:

با توجه به اهمیت و حساسیت امر مهار آبهای سطحی خصوصاً در کشور ما که اکثر رودخانه های مناطق مختلف فصلی بوده و کمبود آبی که در پهنه وسیعی از کشور وجود دارد ، نیاز به شناسایی و به مدل درآوردن رفتار رودها و شریا نهای آبی جهت برنامه ریزی های بلندمدت و استفاده بیشتر و بهتر از پتانسیل های آنها عمیقاً احساس می شود. روش های متداول آماری و احتمالی بر پایه روابط و فرمول های صرفاً ریاضی که اللخصوص به پیش بینی سری های زمانی میپردازد مورد توجه مهندسین علوم آب قرار گرفته است. ماشین بردار پشتیبان روشی است که در آن نقاط قوت روش های آماری سنتی که بیشتر تئوری محور می باشند و از نظر تجزیه و تحلیل ساده هستند، ترکیب می گردد. در سال های اخیر در حوزه های هیدرولوژی و مدیریت منابع آب و پیش بینی سری های زمانی از رویکرد SVM استفاده های زیادی شده است. در این پژوهش با استفاده از مدل بردار پشتیبان سری های زمانی و اطلاعات یک دوره ۴۵ ساله از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۷۴ از رودخانه های کشف رود (ایستگاه آق دربند ) و هریرود (ایستگاه پل خاتون ) جهت تولید جریان مصنوعی، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داده است که ماشین بردار پشتیبان در حفظ خواص ماهیانه و سالیانه ( توأماً ) بسیار خوب و توانا عمل می کند و با مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی توسط HEC4 و همچنین ماشین بردار پشتیبان مشاهده می شود که این روش بسیار بهتر و دقیق تر به تولید جریان مصنوعی پرداخته و عملکردی به مراتب بهتر از خود نشان داده است.