سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس شولائی – دانشگاه علم و صنعت
مجید نوری خالیچی – مرکز تحیقیقات نیرو

چکیده:

بکارگیری مبدلهای تریستوری در شبکه قدرت، هارمونیک زایی در هر سوی DC و AC را بدنبال دارد . این پدیده موجب م شکلات فراوانی در سیستمهایی چون شبکه انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا ∗(HVDC) ، اتوبوس برقی، راه آهن زیر زمینی و کوره القایی شده است . مقاله حاضر روش جدیدی برای رفع اثر هارمونیک های مورد بحث ارائه می دهد . در این راستا یک شبکه HVDC به کمک نرم افزار EMTP شبیه سازی شده، عملکرد مبدلهای n پالسه سری و موازی در آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . در پایان رفتار دو شبکه HVDC مشابه مجهز به مبدلهای ۳۶ پالسه و ۱۲ پالسه موازی مقایسه شده اند