سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضاکامران اعتمادمقدم – عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی – واحد تحصیلات تکمیلی
میربهادرقلی آریانژاد – عضو هیات علمی (استاد) دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

در نگرش سیستمی دو نوع دیدگاه و رویکرد نسبت به سیستم ها وجود دارد. یکی از انها دیدگاه سخت و دیگری دیدگاه نرم نامیده می شود. دیدگاه نرم به نیروهای انسانی وروابط و فعالیتهای افراد که با سیستم در ارتباطند مرتبط می شود. متدولوژی SSM (Soft System Methodology) روشی برای برخورد با مسایلی است که عوامل موثر ان مرتبط با جنبه های اجتماعی و فعالیت انسانی بوده وبرای کمک به مدل کردن و تحلیل مسایلی است که به سادگی قابل تعریف نبوده و دارای پیچیدگی های متاثر از نقش انسان در سیستمها باشد. در واقع می توان گفت نظام فعالیت های انسانی به عنوان هسته اصلی متدولوژی SSM تلقی می گردد. از سوی دیگر در زمینه پیاده سازی سیستمهای برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP) معمولا بیشتر به جنبه های سخت افزاری ان توجه می گردد. حال انکه مد نظر قرار دادن ابعاد انسانی و روویدادهای مرتبط با ان در سیستمها برای نیل به موفقیت در پیاده سازی انها حائز اهمیت فراوان است . این مقاله ابتدا تشریح می کند که چگونه می توان به کمک این متدولوژی با تاکید بر جنبه های انسانی، نقش ذینفعان و افراد دارای نقش در سیستمهای ERP را تجزیه و تحلیل نموده و ان را به عنوان چارچوبی منطقی برای این سیستمها مورد استفاده قرار داد. سپس بعد دانش سازمانی از مجموعه عوامل درگیری در یک سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه و موثر در موفقیت پیاده سازی ان به عنوان یکی از ابعاد انسانی سیستم مورد توجه قرار می گیرد. مراحل مرتبط در متدولوژی SSM برای نیل به چارچوب مدل دانش سازمانی و ارتباط ان با پیاده سازی سیستمهای ERP در این مقاله تشریخ خواهد گردید.