سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

یوسفعلی عابدینی – گروه فیزیک، دانشگاه زنجان

چکیده:

در این کار ابتدا کلیه صنایع مربوط به سرب و روی در استان زنان مورد مطالعه و سپس سنجش های مربوط به آلاینده های هوای تولید شده این صنایع انجام گرفته است. در مرحله آخر با توجه به داده های اقلیمی و هواشناسی منطقه، چگونگی انتشار و وخش آولدگی هوا در اطراف صنایع فوق با کاربرد مدلهای ریاضی مناسب مورد محاسبه قرار گرفته است.