سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نوذر سامانی – دانشیار دانشگاه شیراز
جواد دولتی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه شیراز بخش زمین شناسی

چکیده:

سازندهای آبدار به دو گروه سازندهای متراکم (سازندهای سخت) و غیر متراکم (آبرفتها) تقسیم می شود. برای تجزیه و تحلیل رفتار هیدرولیکی سازندهای غیر متراکم، روشهای مختلفی توسط محققین پیشنهاد شده که به عنوان روشهای استاندارد توسط اغلب آبشناسان شناخته شده است. این روشها اگرچه برای منابع آب سازندهای سخت بکار گرفته شده اما نتایج آن غیر قابل اعتماد می باشد.
امروزه به دلیل آلوده بودن اغلب منابع آبرفتی و یا برداشت بیش از حد از این نوع سفره ها و افت شدید در آنها ارزیابی سازندهای متراکم و تجزیه و تحلیل رفتار هیدرولیکی آنها بمنظور تامین آب مورد توجه حاص قرار گرفته است، بطوریکه بررسی خصوصیات هیدرولیکی سازندهای سخت آبدار از دهه ۶۰ محور تحقیقات آبشناسان بسیاری قرار گرفته است. برای مطالعه سازندهای سخت از روشهای شبیه سازی و تدوین مدلهای ریاضی استفاده می شود.