سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سلیمات رسولی – گروه فیزیک دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد
انور اسماعیل پوری – گروه فیزیک دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد
عزیز بهکامی – گروه فیزیک، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس و دانشگاه شیراز،

چکیده:

چند مدل برای مطالعهی توزیع زاویهای پارههای شکافت توضیح داده شده است که مدل آماری حالت گذار (TSM)برای مطالعه ی شکافت القایی یون- هلیوم مناسب است. این مدل قادر به بازتولید مقادیر واریانس های نظری K5 است.با مقایسه ی مقادیر واریانس نظری K5 هسته های جادویی با مقادیر آن در هسته های غیر جادویی، دریافته می شود که در مورد هسته های جادویی ۲۰۹Bi و ۲۰۸Pb مقادیر به دست آمده K5 در مقایسه با مقادیر مربوط به هسته های ۲۳۵U و ۲۳۸U بسیار گوچک هستند. از آنجاییکه اثرات لایه ای و جفت شدگی برای هسته های جادویی ۲۰۸Pb و ۲۰۹Bi ظاهر می شوند. این امر را می توان در رابطه با ساختار لایه ای تفسیر نمود.