سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد کارآموز – استاد دانشکده عمران دانشگاه تهران
پیمان پورقاسمس زنوز – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مهندسی آب دانشکده عمران دانشگاه تهران
آزاده احمدی – دانشجوی دکتری عمران-مهندسی آب دانشکده عمران دانشگاه تهران

چکیده:

عدم قطعیت های موجود در جریان ورودی به مخازن سدها، لزوم برنامه ریزی برای بهره برداری و طراحی مخازن را با روشهای علمی ضروری ساخته است در مدل های غیر قطعی ع امکان در نظر گرفتن خصوصیات غیر قطعی چون جریان ورودی به مخزن، و نیز نیازهای آبی و شرایط اقلیمی وجود دارد. تئوری تصمیم گیری بی به جهت انعطاف پذیری در احتساب اطلاعات و یا نظرات جدید و قضاوت های تصمیم گیرندگان یا بهره برداران در تفسیر اطلاعات می تواند نقش مهمی در رویکردهای غیرقطعی ایفا نماید. از طرفی الگوریتم ژنتیک (GA) از روشهای تکاملی است مه می تواند در بهینه سازی مسائل پیچیده مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین با ترکیب الگوریتم ژنتیک با تئوری بی، مدل الگوریتم ژنتیک مبتنی بر تئوری بی(BSGA)می تواند راهکار مناسبی در حل مسائل بهینه سازی مدیریت منابع آب با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها باشد. در این مقاله کاربرد مدل سازی استوکستیک با تلفیق روشهای فوق، برای بهینه سازی بهره برداری از مخزن ارائه شده است. در این مدل با ملاحظه عدم قطعیت های ذاتی و پیش بینی جریان های ورودی به مخزن، میزان خروجی از مخزن تعیین می گردد. به عنوان مطالعه موردی سد ستارخان مورد ارزیابی قرار می گیرد. سد ستارخان در کنترل شرایط خشکسالی و حداقل کردن میزان خسارت در شرایط کم آبی، نقش بسیار مهمی دارد و به عنوان تنها ذخیره تامین آب مصارف مختلف در محدوده حوزه اهرچای، اهمیت ویژه ای دارد . سیساست بهر برداری و مدیریت از این سد در شرایط نرمال و خشکسالی ندوین شده است. نتایج نتایج نشان دهنده استفاده موثر از الگوریتم تهیه شده در بهره برداری از مخزن است.