سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن براتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مهدی احسان – دانشگاه صنعتی شریف
محمود فتوحی – دانشگاه صنعتی شریف
نعمت طالبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهرا نجنوب

چکیده:

کاربرد ادوات FACTS جهت کنترل پخش توان شبکه می تواند به کاهش فلوی توان در خطوط با بار سنگین کمک نماید تا بدون برنامه ریزی مجدد تولید و یا تغییرات اساسی در شبکه، انتقال توان در شبکه بنحو صحیحی مدیریت شود و محدودیتهای موجود از حد مجاز خود فراتر نرفته و عملکرد سیستم بهبود یابد. بررسی تأثیر این ادوات در سیستمهای قدرت نیازمند مدل مناسب و دقیقی از آنهاست. در این مقاله، مدل دوقطبی و تزریق توان ادوات FACTS با در نظر گرفتن تلفات داخلی آنها، به منظور اثر بخشی این ادوات بر کل تلفات سیستم و نیز کنترل فلوی توان خطوط شبکه معرفی خواهد شد. در این نوع مدلسازی، ادوات FACTS بصورت بارهای متغیر وابسته به ولتاژ شین، مدل شده و ضمن مطابقت با نر مافزارهای مرسوم پخش بار AC و عدم نیاز به اصلاح ماتریس ژاکوبین و بدون اضافه کردن شین مجازی جدید به شبکه، امکان پیاده سازی روی هر شبکه دلخواه میسر می باشد و با در نظر گرفتن ساختار و پارامترهای شبکه، بهترین محل جهت نصب ادوات FACTS پیشنهاد خواهد شد.