مقاله کاربرد مدل شبکه عصبي در برآورد رواناب مطالعه موردي: حوضه آبريز پلاسجان، حوضه آبريز زاينده رود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آمايش محيط از صفحه ۲۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: کاربرد مدل شبکه عصبي در برآورد رواناب مطالعه موردي: حوضه آبريز پلاسجان، حوضه آبريز زاينده رود
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رواناب
مقاله شبکه عصبي پرسپترون چند لايه
مقاله اعتبار سنجي
مقاله خود همبستگي
مقاله حوضه آبريز پلاسجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس رضا
جناب آقای / سرکار خانم: دستوراني محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برآورد رواناب در يک حوضه آبريز اهميت زيادي در مديريت منابع آب حوضه دارد. با وجود مدل هاي فيزيکي و آماري که هر کدام برخي از پارامترهاي حوضه را به منظور برآورد رواناب را در بر مي گيرند، استفاده از شبکه هاي عصبي به عنوان يک مدل جعبه سياه نيز يکي از روش هاي مناسب محسوب مي شود. هدف اين تحقيق استفاده از شبکه عصبي پرسپترون چند لايه به منظور برآورد ميزان رواناب روزانه از روي بارندگي روزانه حوضه آبريز پلاسجان است. ابتدا سري هاي بارندگي روزانه سه ايستگاه واقع در منطقه و سري روزانه دبي ايستگاه پلاسجان به سري نرمال تبديل و با توجه به خود همبستگي و همبستگي عرضي بارندگي و رواناب، شش متغير به عنوان ورودي به شبکه انتخاب شد. در پايان مشخص شد شبکه عصبي پرسپترون با چهار لايه مخفي اعتبار بيشتري در برآورد رواناب نسبت به ساير شبکه ها دارد.