سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحجت هاشمی – دکترای مهندسی مکانیک (مکانیک شکست) گروه مکانیک – دانشکده مهندسی دان
صادق ظفریان – کارشناسی مهندسی مکانیک گروه مکانیک – دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجن
حمید نورالهی – کارشناسی مهندسی مکانیک گروه مکانیک – دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجن

چکیده:

شکست نرم یکی از علل اصلی گسیختگی در مواد و سازه های مهندسی است. مکانیزم رشد ترک در مواد نرم تحت بارگذاری کششی (مد اول شکست) شامل سه مرحله ایجاد، رشد و ادغام حفره های میکروسکوپی ناشی از ذرات ناخالصی مانند سولفیدمنگنز و کاربیدآهن می باشد. از آنجائیکه وجود هر نوع ترک موئین در لوله های پرفشار انتقال گاز بالقوه خطرناک بوده و می تواند باعث انفجار و تلفات جانی و مالی فراوان گردد، طراحی در برابر رشد ترک در این سازه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مقاله حاضر ابتدا تئوری شکست گرسون جهت مدل سازی رشد ترک نرم در نمونه های آزمایشگاهی از جنس فولاد لوله های انتقال گاز معرفی می شود. هم چنین مراحل کالیبره کردن مدل شکست و تعیین پارامترهای تجربی آن با استفاده از نمونه های آزمایشگاهی تست کشش و تست C(T) به تفصیل نشان داده می شود. در تحقیق حاضر اثبات می شود که مدل کالیبره شده روی نمونه های کششی با قطرهای مختلف و شعاع های گلوئی متفاوت قابل انتقال به نمونه C(T) با هندسه و شرایط بارگذاری متفاوت بوده و می تواند تغییرات نیرو بر حسب گشودگی دهانه ترک(CMOD) را در این نمونه ها پیش بینی نماید. مقاله با اشاره ای به کاربرد تئوری گرسون در مدل سازی رشد ترک در فولادهای با درجه X70 تولید کارخانه لوله و تجهیزات سدید (ایران) خاتمه می یابد.