مقاله کاربرد مدل هاي k-ε خطي و غير خطي در پيش بيني جريان و انتقال حرارت جا به جايي در کانال هاي با موانع منفصل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۳۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: کاربرد مدل هاي k-ε خطي و غير خطي در پيش بيني جريان و انتقال حرارت جا به جايي در کانال هاي با موانع منفصل
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توربين گاز
مقاله خنک کاري
مقاله انتقال حرارت مغشوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي دهكردي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: رخزادي آرمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اين که در موتورهاي توربين گاز هوايي جديد براي افزايش بازدهي و نيروي جلو بري سعي مي شود دماي گاز خروجي از محفظه احتراق افزايش يابد، بالا بردن ضريب انتقال حرارت در مجاري خنک کننده پره توربين به کمک موانع حايز اهميت مي باشد. تحقيقات وسيعي که بر روي کانال هاي با موانع متصل صورت گرفته است نشان مي دهد که در محل اتصال اين موانع نقاط داغ به وجود مي آيد که اين موجب آسيب ديدن پره مي شود بنابراين براي رفع اين مشکل استفاده از موانع منفصل به جاي موانع متصل پيشنهاد شده است. در اين مقاله جريان و انتقال حرارت مغشوش سيال درون کانال هاي با آرايش متفاوتي از موانع منفصل مورد بررسي قرار گرفته است. مدل هاي k-ε خطي و غير خطي عدد رينولدز پايين به منظور مدل کردن اغتشاش به کار گرفته شده است. براي حل عددي معادلات حاکم از الگوريتم سيمپل در يک شبکه نيمه جا به جا شده استفاده شده و براي تقريب جمله هاي جا به جايي روش هيبريد مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج عددي نشان داد که در اثر حضور مانع يک ناحيه ويک در پشت مانع به وجود مي آيد که طول و پهناي اين ناحيه توسط هر دو مدل k-ε خطي و غير خطي به طور تقريبي پيش بيني شد. اما ويک پيش بيني شده توسط هر دو مدل اغتشاش ضعيف تر از ويک اندازه گيري شده مي باشد. در نزديکي ديواره هر دو مدل اغتشاش “خصوصا مدل k-ε غير خطي” اندازه سرعت طولي را کمتر از مقادير اندازه گيري شده پيش بيني کردند. اين موضوع در نتايج حاصل براي پروفيل هاي شدت اغتشاش نيز وجود دارد و مقادير تنش هاي طولي و عرضي پيش بيني شده توسط هر دو مدل کمتر از نتايج تجربي مي باشد. مدل هاي اغتشاش شکل توزيع عدد نوسلت را به خوبي پيش بيني مي کنند اما مقادير عدد نوسلت از مقادير تجربي کمتر مي باشند.