سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید حیدری زاده – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام کرمان
سیدسعید موسوی ندوشنی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق، گروه مهندسی

چکیده:

با توجه به اینکه در اکثر سرشاخه های حوضه های آبخیز ایران ایستگاه های هیدرومتری نصب گردیده است و اکثر آنها دارای حداقل ۱۰ سال امار دبی مشاهده ای هستند، لازمست که ازآمار مشاهده ای دبی بجای برآورد آن استفاده شود. اصولا برآورد دبی حداکثر سیلاب و حجم مرتبط با آن، و دبی متوسط حداکثر در مدت مشخص و دوره بازگشت های مختلف مورد نیاز پروژه ها می ابشد. در حال حاضر کاری که در این قسمت انجام می گیرد، تخمین آن از طریق بارندگی است و عملا استفاده کمستقیم از دبی مشاهده ای کمتر انجام میگیدر. در تحقیق حاضر برای ایران نرم افزارهایی مخصوص تهیه شده تا با فرمت دبی های روزانه ایران که بوسیله وزارت نیرو و شرکت تماب ایجاد می شود، مطابقت داشته باشد. در این تحقیق بر روی نمونه های استخراج شده برازش آماری انجام گرفته و منحنی های دبی – مدت – فراوانی در هر ایستگاه تهیه شده است. همچنین نحوه گسترش و انتقال آن د رهر نقطه آبخیز نیز ارائه شده است. از نتایج این تحقیق، تهیه مدل دبی – مدت – فراوانی با سادگی کار با آن و دریافت پاسخ سریع می باشد. این مدل از تئوری نمونه گیری بیش از یک نمونه در سال بهره می گیرد و برای ایستگاه های با آمار کم که در ایران زیاد هستند قابل توصیه است.