سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سید مهدی حسین پور – مدیر تضمین کیفیت شرکت توان باطری ایران-اصفهان
محمد جواد ارشادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صتعتی شریف و کارشناس واحد

چکیده:

مطلب حاضر در بدایت ه بازنگری تحقیقات صورت گرفته روی انواع مدل هزینه های کیفیت می پردازد و سپس به بررسی مدلی خاص جهت تحلیل هزینه های ناشی از کیفیت نا مرغوب به عنوان ابزاری برای مدیریت کلان یک شرکت می پردازد. معرفی مدل های شناخته شده و کاربردی هزینه خای کیفیت که دی صنایع مختلف به شکل وسیع مورد استفاده قرار گرفته اند به همراه نقاط ضعف و قوت آن ها بخش دیگری از مقاله حاضر را تشکیل می دهد.کار پژوهشی نویسنده که در یکی از کارخانجات صنعتی استان اصفهان و با استفاده از مدل کلاسیک هزینه های کیفیت انجام گرفته است به همراه تحلیل ها و پیشنهادات مربوطه بخش پایانی را تشکیل می دهد. در انتها نتایجی که از مباحث ارائه شده می توان برذاشت نمود و روی کردهایی که می توان در ارتباط با موضوع مورد بحث اتخاذ نمود، در بخش نتیجه گیری ارائه شده است.